پیش ثبت نام

پیش ثبت نام
 • با استفاده از این فرم می توانید دوره های موردنیاز خود را برای برگزاری در مرکز تحقیقات امنیت سایبری پیشنهاد دهید
  0
 • 1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • شماره تماس*
  4
 • ایمیل*
  5
 • پیشنهاد دوره انتخابی*دوره ی مورد علاقه خود را پیشنهاد دهید
  6
 • روزهای مدنظر*
  7
 • ساعت های مورد نظر*
  8
 • توضیحات*
  9