پیش ثبت نام دوره ها

فرم پیش ثبت نام
 • مبلغ پیش ثبت نام: 100,000 تومان، مابقی مبلغ با احتساب درصد تخفیف بعدا قابل پرداخت است.
  0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • رشته تحصیلی*
  3
 • گرایش*
  4
 • شماره دانشجویی*
  5
 • مقطع تحصیلی*
  6
 • دانشگاه محل تحصیل*
  7
 • تلفن همراه*
  8
 • ایمیل*
  9
 • 10
 • دوره آموزشی*
  11