تحلیل بدافزار

نرخ رشد بدافزاها در سال‌ های اخیر به صورت شگفت انگیزی افزایش یافته است. بنابر گزاش شرکت McAfee روزانه بیش از ۱۰۰.۰۰۰ بدافزار جدید تولید می‌شود. شرکت Symantec اعلام نموده از سال ۲۰۰۸ تعداد بدافزارها از برنامه های بیخطر بیشتر شده است. در این دنیای پر از بدافزار برقراری امنیت در سامانه های سخت / نرم افزاری و شبکه های ارتباطی آنچنان پیچیده و پر اهمیت شده است مرکز تحقیقات امنیت سایبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات برترین خدمات حوزه تشخیص، تحلیل و مقابله با بدافزارها را با تکیه بر دانش و ابزارهای بومی ارائه می دهد. برخی از این خدمات عبارت اند از:

کشف و ردگیری بدافزارها
مقابله و رفع آلودگی بدافزارها
شناسایی و آشکارسازی جاسوس افزارها
صدور گواهینامه امنیت و بیخطر بودن نرم افزار
آزمایشگاه تحلیل بدافزار