سامانه سندباکس

 

با توجه به نرخ رو به افزایش تولید بدافزار در جهان امکان انجام فرآیند تحلیل به صورت دستی را با مشکل روبرو ساخته است. از این رو ابزارهای خودکارسازی تحلیل رفتار بدافزارها به صورت ایستا و پویا مطرح شدند. جعبه شن ها از بهترین ابزارها برای تحلیل رفتار برنامه های مخرب هستند.

با استفاده از سامانه جعبه شن مرکز تحقیقات امنیت سایبری می توانید رفتار بدافزارها را در محیط مجازی شبیه سازی نمایید و فرآیند تحلیل ایستا و پویا را انجام دهید.

برای استفاده از سامانه جعبه شن مرکز تحقیقات سایبری لازم است درخواست خود را به آدرس cyber@srbiau.ac.ir ارسال نموده تا پس از بررسی برای شما حساب کاربری ایجاد شود.

 

ورود به سامانه جعبه شن