دعوت به همکاری

 

متقاضیان محترم فرم درخواست همکاری را از اینجا دانلود نموده و پس از تکمیل آن به آدرس ایمیل cyber@srbiau.ac.ir ارسال نمایند.

با توجه به ظرفیت محدود جذب کارآموز اولویت با درخواست‌هایی است که زودتر دریافت می‌شود.