متخصص معمار کلان داده

 

 

متخصص معمار کلان داده

 

 

این دوره ها برای اولین بار به صورت یک تخصص کامل به هدف پرورش نیروی ماهر طراحی و اجرایی می شوند در این دوره متقاضیان با گذراندن دوره های تخصصی به مهارت معماری کلان داده دست پیدا می نمایند.

در این دوره بیش از ۲۰۰ ساعت مهارت بصورت عملی و حرفه ای آموخته شده و در انتها با انجام پروژه ای عملی مدرک معمار کلان داده با درج کلیه دوره هایی که گذرانده شده اعطا می گردد.