بیگ دیتا و هدوپ

‌‌‌‌‌‌‌

 

 

نام سرفصل

ردیف

ماژول

ردیف

عنوان دوره

بیگ دیتا

۱

شناخت بیگ دیتا و هدوپ

 

۱

 

بیگ دیتا و هدوپ

(مدت زمان دوره: ۴۰ ساعت)

 

 

هدوپ

۲

ویژگی های هدوپ

۳

محدودیت ها و راه حل های معماری های فعلی تحلیل داده

۴

اکوسیستم هدوپ

۵

اجزای اصلی هدوپ نسخه ۲

۶

اجزای اصلی هدوپ نسخه ۲

۷

ذخیره سازی در هدوپ: HDFS

8

یک کلاستر هدوپ معمول

۱

معماری هدوپ و HDFS

2

حالت های کلاستر هدوپ

۲

دستورات عمومی محیط دستوری هدوپ

۳

SSH بدون پسورد

۴

تکنیک های فراخوانی داده: دستور کپی در هدوپ

۵

معماری کلاستر در هدوپ ۲

۶

فایل های تنظیمات در هدوپ ۲

۷

چگونگی اجرای MapReduce

8

Flume

9

Sqoop

10

مثال هایی از استفاده از مپ ردیوس

۱

فریم ورک مپ ردیوس در هدوپ بخش اول

۳

راهکارهای سنتی در مقابل راهکار مپ ردیوس

۲

چرا مپ ردیوس

۳

اجزای مپ ردیوس در هدوپ ۲

۴

YARN

5

مثالی از مپ ردیوس

۶

معماری مپ ردیوس در هدوپ ۲

۷

آناتومی برنامه مپ ردیوس

۸

Split های ورودی

۱

فریم ورک مپ ردیوس در هدوپ بخش دوم

۴

جریان ثبت کارها در مپ ردیوس

۲

دمو Split های ورودی

۳

دمو دیتاست های صنعت سلامت

۴

رابطه های بین Split های ورودی و بلاک های HDFS

5

Combiner و Practitioner در مپ ردیوس

۶

دمو دیتاست های هواشناسی

۷

شمارنده ها

۱

مپ ردیوس پیشرفته

۵

MRunit

2

فرمت ورودی خاص

۳

کش توزیع شده

۴

ادغام کاهش یافته

۵

فرمت ورودی متوالی

۶

درباره PIG

1

PIG

6

مثال های استفاده از PIG

2

مدهای اجرایی PIG

3

اجرای PIG

4

مدل های داده در PIG

5

دمو داده های صنعت سلامت در PIG

6

آموزش زبان برنامه نویسی PIG

7

مپ ردیوس در مقابل PIG

8

ساختار برنامه نویسی در PIG

9

اجزای PIG

10

برنامه نویسی Pig Latin

11

دیتاتایپ های PIG

12

PIG UDF

13

پیش زمینه HIVE

1

HIVE

7

درباره HIVE

2

معماری و اجزای HIVE

3

محدودیت های HIVE

4

دیتاست ها و مدل های داده در HIVE

5

کوئری گرفتن از داده ها

۶

وارد کردن داده ها

۷

اسکریپت های HIVE

8

دمو داده های صنعت سلامت در HIVE

9

HIVE vs PIG

10

مقایسه با دیتابیس های سنتی

۱۱

HIVE UDF

12

HIVE QL

1

HIVE پیشرفته و HBase

8

HIVE

2

HBase

3

دیتامدل HBase

1

HBase پیشرفته

۹

HBase API

2

دیتامدل های Zookeeper

3

Zookeeper

4

دریافت و ورود داده

۵

محیط HBase

6

تکنیک های ورود داده

۷

سرویس Zookeeper

8

دموهای Bulk Loading

9

فیلترهای HBase

10

دمو Flume و Sqoop

1

Oozie و پروژه Hadoop

10

اجزای Oozie

2

زمانبندی با Oozie

3

Oozie

4

جریان کار در Oozie

5

دموی جریان کار در Oozie

6

راهبری Oozie

7

کنسول وب Oozie

8

دستورات Oozie

9

دمو پروژه Hadoop

10