کافکا

‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌

نام سرفصل

ردیف

ماژول

ردیف

عنوان دوره

مقدمه ای بر کلان داده

۱

معرفی کلان داده و آپاچی کافکا

اهداف یادگیری: در این ماژول، مفاهیم کلان داده، کافکا و معماری آن را فرا میگیریم.

 

۱

کافکا

(مدت زمان دوره: ۴۰ ساعت)

 

 

سناریوهای کلان داده مشتری

۲

کافکا چیست؟

۳

ضرورت کافکا

۴

مفاهیم اصلی کافکا

۵

معماری کافکا

۶

کافکا کجا استفاده می شود؟

۷

درک مولفه های کلاستر کافکا

۱

فراگیری کافکا کلاستر با جزئیات بیشتر

اهداف یادگیری: در این ماژول، جزئیات بیشتری از کافکا کلاستر و کل مولفه های آن را فرا میگیریم.

 

۲

نصب کلاستر کافکا

۲

پیکربندی کلاستر کافکا

۳

تولید کننده کافکا

۴

مصرف کننده کافکا

۵

تولید کننده و مصرف کننده در عمل

۶

آفست، طراحی و سخت افزار

۱

عملیات در کافکا و تنظیم کارایی

اهداف یادگیری: در این ماژول، درکی از عملیات در کافکا و تنظیم کارایی آن پیدا خواهیم کرد.

 

۳

مانیتورینگ کافکا و مسائل مرتبط با آن

۲

تنظیم کارایی کافکا

۳

خواندن داده از کافکا

۴

تولید کننده Demo-Writer کافکا

۵

معرفی اسکالا

۶

برنامه نویسی ترکیبی الگو- تابعی

۷

پیکربندی و نصب کافکا

۸

REPL اسکالا

۹

پروژه اسکالا با استفاده از Eclipse

10

درک کلاستر هدوپ

۱

تجمیع کافکا با هدوپ و استورم

اهداف یادگیری: در این ماژول فرا می گیریم که چگونه کافکا را با فریم ورک های کلان داده مانند هدوپ و استورم تجمیع کنیم.

۴

تجمیع کافکا با کلاستر هدوپ

۲

درک آپاچی استورم

۳

ها Bolt ها و Spout پیاده سازی

۴

کافکا به همراه Spout استورم

۵

اکوسیستم اسپارک

۱

کافکا به همراه اسپارک و پروژه

اهداف یادگیری: در این ماژول، مفهوم اکوسیستم اسپارک، پیکربندی کلاستر اسپارک، تجمیع کافکا با اسپارک و توئیتر، چندین مورد کاربری با کافکا، استورم و هدوپ.

۵

درک کلاستر اسپارک

۲

تجمیع کافکا با اسپارک

۳