حمایت از ایده های نوآورانه

اگر ایده ای نوآورانه دارید که می تواند یک مشکل یا چالشی را در کشور حل کند اما ابزار، مهارت، امکانات، فضای مناسب یا تیم تخصصی برای اجرای آنرا ندارید. یا ایده ای دارید که یک موضوع بین رشته ای است و نیاز به تخصص های مختلف دارد. یا اگر تخصص و مهارت بالایی دارید ولی نمی دانید در کجا آنرا به کار بگیرد و نیاز به یک ایده قابل اجرا دارید با ما در ارتباط باشید.